Karpal Tünel Sendromu

Bilekteki karpal tünel denen oluktan geçen median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkar. Median sinir, el bileğinin iç kısmında parmakları hareket ettiren 9 adet tendon ile beraber karpal tünel denen dar bir boşluk içinden geçer. Görevi; başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın iç yüzünün tamamı ile yüzük parmağının iç yüzünün dış yarısının hissetmesini sağlamaktır. Ayrıca parmakların ince bir takım hareketleri yapmasını sağlayan kasların çalışmasında da rol alır.

Nedeni

Median sinirin üstü, el bileği hizasında ve kısmen de avuç içinde kalın koruyucu özelliği olan bir bantla kaplıdır. Bu koruyucu bant çeşitli nedenlerle kalınlaşarak, altında kalan ve koruduğu siniri sıkıştırır. Özellikle el bileğinin sürekli bükülü pozisyonda kaldığı durumlarda (daktilo, klavye kullanmak vb.) veya el ve el bileğine sürekli yük binen işlerde çalışanlarda daha sık görülür. Ayrıca şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar, tiroid hastalıkları, aşırı şişmanlık, gebelik ve gut hastalığı olanlarda ortaya çıkabilir ve sık görülür. .

Belirtileri Nelerdir?

Elde özellikle geceleri ortaya çıkan, zaman içinde giderek şiddetlenen uyuşmalar ve ağrılar olur. Uykudan uyandıracak kadar kötü olabilir ve kola, omuza yayılabilir. Elde kuvvet kaybı, cisimleri tutamama veya düşürme olabilir. El içindeki kaslarda erimeler olabilir.

Tanı

El bileği MR’ı, Ultrasonografi ve EMG ile konur. MR ile bu hastalığa benzer hastalıkların ayırımı yapılabilir. Ultrasonografi ile sinirde şişme (ödem) var mı değerlendirilir. EMG ile sinir hasarının derecesi tespit edilir. Hafif ve orta düzeydeki hasarlanmalar cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebilirken ileri ve ağır hasarlanmalar mikrocerrahi yöntemle tedavi edilir.

Tedavisi

Aşırı kullanmayı engellemek, ağrı kesiciler ve antienflamatuvar ilaçlar, bilek egzersizleri, el bileği atelleri, lokal ya da sistemik kortizon enjeksiyonları, nöropatik ağrı ilaçları çoğu kimse için yeterli olmaktadır.

Cerrahi tedavi

Yapılan tüm tedavilere rağmen şikayetlerde düzelme olmazsa, el içi kaslarda erimeler varsa ve el parmakları ve kolda aşırı ağrılar var ise cerrahi tedavi uygulanır. Lokal anestezi ile veya kol uyuşturularak, operasyon mikroskopu kullanılarak el bileğinden avuç içine doğru yapılan 1-2 santimlik bir kesiyle, sinirin üstündeki bant kesilerek, sinirin sıkışması ortadan kaldırılır. Bu yöntem kalıcı bir rahatlamaya neden olur. Ameliyat sonrası 3-5 gün el bileği istirahatini takiben, hasta normal yaşantısına döner. 10’uncu günde dikişlerin alınmasını mütakip el egzersizlerine başlanır.

Omurga, Sinir, Baş ve Boyun Ağrılarınız mı var?

Randevu formunu doldurarak bize ulaşabilir ve ağrılarınız hakkında sorular sorabilirsiniz.