Torasik Çıkış (Outlet) Sendromu

Torasik outlet sendromu (TOS), ismini köprücük kemiği ile 1. kaburganın arasındaki boşluktan alır. Bu dar geçiş yolu kola giden ana damarlar, ana sinirler ve bazı adaleler tarafından doldurulur. Ana damarlar göğüs kafesinden, ana sinirler omurdan ayrılırlar. Bu dar geçişi kullanarak koltuk altından kola doğru devam ederler. TOS, bu aralıkta veya çıkışında damar ve/veya sinirlerin basıya uğraması sonucu çıkan rahatsızlıkların bütününe verilen addır.

Nedeni

TOS, yaralanma, hastalık veya doğuştan anomaliler nedeniyle olabilir. Kötü duruş pozisyonu, şişmanlık bu hastalık belirtilerini belirginleştirir. Bu duruma neden olan skalen kasının anomalisidir. Bu kas aşırı kalın ve güçlü olması, birinci kaburgayı daha yukarı çekerek söz konusu damar ve sinirlerin köprücük kemiği ile birinci kaburga arasında sıkışmasına neden olur.

Belirtiler

Damar basılarında kola ve ele giden kan miktarı azalır. Buna bağlı olarak o kol ve elde soğukluk, çabuk üşüme, çabuk yorulma şikayetleri olur. Muayenede o kolda tansiyon daha düşük, nabız daha hafif alınabilir.

Sinir basılarında boyun hareketleri ile değişebilen net tanımlanamayan şiddetli ağrılar olur. Bu ağrılar boyun omuz kol ve ele yayılabilir.

Tanı

Doktorunuz TOS düşündüğü anda bir seri test içeren muayenenizi yapacaktır. Röntgen, MR , MR Anjio, Tomografik Anjio, EMG (sinir fonksiyonlarını inceleyen bir test), Doppler ultrason (damarları görüntüleyen ultrasonografik bir tetkik) gibi inceleme tetkikleri ile hastalığın ciddiyet derecesini tesbit eder.

Tedavi

TOS olan hastaların büyük kısmı cerrahi olmayan fizyoterapi, egzersiz, diyet ve ilaçla tedavi edilebilirler.

Cerrahi tedavi

Yapılan tedavilere ve alınan önlemlere rağmen 3 ay içinde belirgin iyileşme bulguları yoksa cerrahi tedavi gerekir. Koltuk altı (aksilladan) girilerek mikrocerrahi yöntemlerle sinir ve damarları sıkıştıran 1.kot (kaburga) çıkartılarak alınır. Transaksillar yol ile iyi kozmetik insizyon skarı, nörovasküler yapılardan uzak çalışma imkanı elde edilit. Derin ekartasyon ve cerrahi deneyim gerekmesidir. Diğer bir yol ise supraklavikular yaklaşımdır. Bu yaklaşımı daha çok arteryel bası olgularında anevrizma gelişimi nedeniyle by-pass düşünülen olgularda tercih ediyoruz. Bu işlem sonrası hastanın tüm ağrıları ortadan kalkar.

Ameliyat öncesi kol kaslarında atrofi (incelme) ve güç kaybı var ise ek olarak fizik tedavi gerekebilir.

Omurga, Sinir, Baş ve Boyun Ağrılarınız mı var?

Randevu formunu doldurarak bize ulaşabilir ve ağrılarınız hakkında sorular sorabilirsiniz.