Omurilik içerisinde veya komşuluğunda oluşan tümöral dokudur. Omurilik yapı itibariyle oldukça hassas olduğundan ve hareket sisteminde kritik bir rol üstlendiğinden bu tümörler de önem kazanmaktadır.

Belirtileri

Omurilik herhangi bir basıya karşı çok duyarlı olduğundan genelde erken dönemde belirtiler ortaya çıkar. En sık görünen belirtiler arasında; yürüme güçlüğü, denge kusuru takiben idrar ve gaita kontrol bozukluğudur. Şiddetli bel ağrısı ve sırt ağrısı, yürüme güçlüğü, bacaklarda kuvvetsizlik en sık görülen bulgulardır. Bu ağrı o kadar şiddetlidir ki hiçbir ağrı kesiciden fayda görmez.

Tanı

Hastanın yaşantısı incelenince ve hasta tam bir muayeneden geçirilince bir omurilik tümöründen şüphe edilebilir. Omurgada ufak bir delik açılması yoluyla beyin-omurga (cerebrospinal) sıvısı akıntısında bir tıkanma olup olmadığı tespit edilebilinmektedir. Omurga sıvısının laboratuvarda teste tâbi tutulması çok kez kıymetli bilgilerin elde edilmesine yarayacaktır. Beyin-omurga (cerebrospinal) sıvısına radio-opak maddesi zerkedilmesiyle ve sonra has. taya fluoroscopy yapılmasıyla teşhis daha da kuvvetlendirilebilinecektir. Bu prosedürün adı myelography’dir. Normal durumda hasta sağa sola çevrildiği zamanlarda radio-opak madde serbestçe akacaktır. Bir tümör radio-opak maddenin akıntısını engelleyecek ve böylece bir taraftan teşhisin doğrulanmasına yarayacak ve öte taraftan tümörün tam yerini gösterecektir.

Tedavi

Tedavi için en seçkin yöntem, ameliyat ile tümörün çıkarılmasıdır. Bu çok hassas bir cerrahidir ve ileri teknoloji kullanılır. Omurilik tümörleri özellikle omuriliği sıkıştırdığı veya şeklini değiştirdiği durumlarda intraoperatif monitorizasyon (ameliyat boyunca omurilik fonksiyonlarının sürekli ölçülmesi) gereklidir. Buna ek olarak intraoperatif MR teknolojisi (ameliyat devam ederken cerrahi alanı MR ile kontrol etme) imkanı önemlidir. Bu cerrahi mutlaka mikroskop altında yapılmalıdır. Omurilik fonksiyonu cerrahi esnasında korunmuş olur. Tümörün tam çıkarılması için ameliyathane MR’ı büyük bir yardımcıdır. Omurilik hasarları nöromonitorizasyon sayesinde önlenir.

Omurga, Sinir, Baş ve Boyun Ağrılarınız mı var?

Randevu formunu doldurarak bize ulaşabilir ve ağrılarınız hakkında sorular sorabilirsiniz.