Kifoz ve Cerrahi Tedavisi

Kifoz, çocuk ya da yetişkinlerde görülen ilerleyici bir omurga rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık “kamburluk” adı verilen bir eğriliğe neden olabilir. Anormal kifoz eğrileri servikal (boyun) kısımda olabileceği gibi, genel olarak omurganın torasik (sırt) veya torakolumbar (sırt-bel birleşme yeri) kısmında oluşur. Çeşitli tipleri vardır;

1. Postural (duruş) kifoz; Genellikle kötü duruş nedeniyle oluşan ve hastanın düzeltebileceği bir bozukluktur.
2. Striktürel (yapısal) kifoz; Kemik, invertebral disk, bağ veya kasları etkileyen bir anormallik nedeniyle oluşur. Yapısal patoloji içeren kifoz tıbbi müdahale gerektirebilir. Çünkü hasta omurgadaki ilerleyen eğriliği tek başına kontrol edemez.

Nedenleri

  • Duruşsal kamburluk
  • Scheuermann hastalığı
  • Doğumsal kifoz
  • Nöromusküler bozukluklarla ilişkili kifoz
  • Travma, tümörler, enfeksiyon ve kireçlenmeye (osteoartrit) bağlı gelişen kifoz.

Kifoz Cerrahisi
Aşağıdaki durumlarda cerrahi operasyon uygulanabilir:

  • Deformite derecesi ciddi bir seviyeye ulaştıysa (Örneğin; Scheuermann hastalığında 70 derece eğim oluşması),
  • Nörolojik semptomlar varsa,
  • Klasik tedavi yöntemleriyle azaltılamayan ağrı durumlarında. Ayrıca, klasik tedaviye (örneğin: korse) yanıt vermeyen önemli deformitesi (eğriliği) olan gençler ve omurga eğriliğinin ilerlediği ve/veya kronik bel ağrısı olan hastalara cerrahi operasyon uygulanabilir.

Spinal instrumentasyon ve füzyon (kaynama), spinal deformiteyi düzeltebilecek ve omurga stabilitesini kalıcı olarak sağlayabilecek cerrahi işlemlerdir. Bu işlemler, spinal elementlerin zarar gördüğü ya da kaybolduğu yerleri sabitlemek amacıyla uygulanır.Çubuk, bar, kablo ve vida gibi medikal aletler kullanılır.

Cerrahi Dışı Kifoz Tedavileri
Erken tedavi uygulaması özellikle genç hastalar için çok önemlidir. Kifoz tedavi edilmediğinde, eğrilik ilerleyerek yetişkinlik döneminde önemli problemlere yol açabilir. Rutin kontroller hastalığın seyrini gözlemlemek açısından önem taşımaktadır.

Postural (duruş) kifoz: Paravertebral kasların güçlendirilmesi için bazı egzersizler (örneğin; fizik tedavi) tavsiye edilebilir. Duruşu düzeltmek ve koruyabilmek için hastanın bilinçli bir çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Striktürel (yapısal) kifoz: Ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar rahatlama sağlamak açısından kullanılabilir. Ağrı kontrolünde yastıklı ortezler kullanılabilir fakat bunlar eğriliğin ilerlemesini kontrol edemezler. Hastanın yaşı, büyüme potansiyeli, kifozun derecesi, eğriliğin ilerleme durumu ve omur sıkışmasının derecesi Scheuremann Hastalığının tedavisini belirlemede göz önüne alınan durumlardır.

Korse özellikle gençlerde omurga eğriliği ilerlemesinin kontrolü için kullanılan standart bir tedavi yöntemidir. Eğriliğin düzeltilmesi amacıyla, Servikotorakolumbosakral ortez(STLSO) korse bir yıl boyunca günde 24 saat giyilmelidir. Korse’nin türünü ve nasıl giyileceğini doktorunuz belirlemelidir. Korse periyotunun ardından korse çıkarılır. 16 yaş ve üzerindeki hastalara kalıcı fayda sağlamaz. Genç bireyler için korse kullanımını zor olabilir çünkü bazen rahatsızlık hissi yaratabilir.

Omurga, Sinir, Baş ve Boyun Ağrılarınız mı var?

Randevu formunu doldurarak bize ulaşabilir ve ağrılarınız hakkında sorular sorabilirsiniz.