Bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında en iyi yöntem hangisidir ?

Günümüzdeki teknolojik ilerlemeye bağlı olarak cerrahi bölümlerin tüm dallarında ilerlemeler sağlanmıştır ve bu ilerlemeler ameliyatlarda hastaya en az hasar verecek (minimal invaziv) yönde ilerlemektedir. Beyin cerrahisinde de bu yönde büyük ilerlemeler olmuştur. Bu konuda söylenmesi gereken en iyi söz;

En iyi teknik, cerrahın elinin yatkın olduğu tetkiktir…

Bel ve boyun fıtıklarında güncel yaklaşımlar şunlardır;

1- Standart (açık) cerrahi:
Başarı oranı: % 70-90 dır. Ameliyatlar çıplak gözle veya ‘’loop’’ denilen gözlük benzeri cihaz kullanılarak yapılır.Loop’un büyütme oranı yaklaşık 3,5 kattır.

2- Mikrodiskektomi yöntemi:
Başarı oranı: %90-95dir. Ameliyatlar ‘’Operasyon Mikroskopu’’ kullanılarak yapılır. Büyütmesi en az 50 kattır.
Mikrodiskektomi yönteminin standart cerrahiye göre fark veya üstünlükleri;

  • Sinir dokularının ve omuriliğin zarar görme ihtimali yok denecek kadar azdır. - Ameliyat süresi daha kısadır.
  • Ameliyat yaklaşık 1-1,5 cm lik bir kesiden yapılır, bu hastanın kas ve kemik dokularına daha az zarar verir.
  • Ameliyatta kanama daha azdır.
  • Enfeksiyon riski daha azdır.
  • Ameliyat sonrası ağrı kesici ihtiyacı daha azdır.
  • Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi kısa ve hastanın ameliyat sonrası konforu daha yüksektir. Hastanın işine dönüşü daha kısa sürede olur.

3- Perkütan ve endoskopik yöntemler:
Perkutan lomber diskektomi; laserler veya intradiskal elektrokoter ile yapılır. Açık yada mikrodiskektominin uygulanabildiği her vakaya uygulanamaz. Daha çok başlangıç dönemi fıtıklarda uygulanabilir.