Günümüz omurga ameliyatlarında felç olma riski yoktur …

Ameliyatların taşıdığı riskler hastaların cerrahi müdahale öncesinde ruhsal yapılarını olumsuz etkilemekte ve sağlığı açısından çok önemli olan ameliyatlara olumsuz bakmasına yol açmaktadır. Günümüzde geliştirilen teknolojik cihazlar sayesinde insan vücudu üzerindeki uygulamalar oldukça güvenli bir şekilde yapılmakta ve komplikasyonların gelişmesi önlenmektedir. Bu sistemlerin özel ve devlet sosyal güvenlik sistemleri tarafından maliyetleri karşılanmaktadır.

En zor ameliyatlardan biri olan omurga ameliyatları, artık neredeyse sıfır felç riski taşımaktadır. Bunda kullandığımız ‘’Nöromonitörizasyon’’ sisteminin payı büyüktür. Hasta uyuduktan sonra kol ve bacaklarına, özel kasların içine ve başına yerleştirilen elektrotlarla sinir uyarılarının takip edildiği sistemle, kol ve bacaklara giden sinirlerin sağlıklı olup olmadığını anında anlayabiliyoruz. Böylece hastanın felç kalma olasılığı ortadan kalkmaktadır.

Bunun dışında özellikle ameliyat öncesi tetkik aşamasında kullanılan MR ve radyolojik görüntüleme sistemleri ameliyathanede Skopi ve İntraoperatif MR cihazı olarak kullanılmakta ve sinir dokularının hasar görmesi engellenmektedir.

Bu tür sistemler ameliyat esnasında cerrahın psikolojisini de rahatlatmakta ve güvenle ameliyatını yapmasını sağlamaktadır.